Profil Spoločnosti

 

História Spoločnosti Sibírske zdravie

Korporácia „Sibírske zdravie“ bola založená v roku 1996 v Novosibirsku. Od tej doby aktívne podporuje výskum a vývoj a vyrába široké spektrum patentovaných biologicky aktívnych doplnkov stravy a prírodnej kozmetiky. Základom našich výrobkov je dlhodobý vedecký výskum jedinečných vlastností byliniek z oblasti Bajkalu a Horského Altaja. V roce 1999 bol uvedený do prevádzky prvý výrobný komplex Korporácie „Sibírske zdravie“.

Potom, v roku 2001, zahájilo činnosť vlastné Vedecké a inovačné stredisko, ktoré združilo všetkých vedeckých partnerov Korporácie „Sibírske zdravie“, dovtedy pôsobiacich ako samostatné vedecko-výrobné jednotky. Tento krok napomohol stálej výmene vedeckých skúsenosti, tiež vývoju a vytvoreniu absolútne unikátnych receptúr a produktov, ktoré už v roku 2007 získali prvé patenty.

Pre zaistenie stáleho vývoja výrobkov Korporácia „Sibírske zdravie“ v roku 2007 zahajuje činnosť úplne nového, moderného výrobného komplexu a o tri roky nato, v roku 2010 ho rozsiahle modernizuje a znovu rozširuje. Spoločnosť stále rozširuje svoj sortiment, pričom s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky súčasne inovuje receptúry výrobkov existujúcich.

Zastúpenie Spoločnosti Sibírske zdravie

Každým rokom expanzia Korporácie „Sibírske zdravie“ naberá na obrátkach. Zaradenie vlastných, jedinečných a patentovaných produktov, vyrobených na základe sibírskych bylín do sortimentu produktov Korporácie „Sibírske zdravie“ umožnilo Spoločnosti vstup na medzinárodné trhy s vlastnou, konkurencieschopnou ponukou. Už od roku 2004 Spoločnosť na medzinárodných trhoch zahájila ofenzívu svojej obchodnej značky.

V súčasnosti Korporácia „Sibírske zdravie“ úspešne pôsobí nie len v Rusku, kde je otvorených už 79 firemných Zastúpení Korporácie v 68 mestách, ale aj v ďalších krajinách sveta, ako sú: Rusko, Ukrajina, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan, Bulharsko, Nemecko, Česká republika, Mongolsko, Spojené štáty americké, Azerbajdžan, rep. Moldavsko, Litva, rep. Bielorusko, Lotyšsko, Turecko, Vietnam, Poľsko, Estónsko, Španielsko, Slovensko.

Vedecké a inovačné stredisko Korporácie „Sibírske zdravie“

Vedecké a inovačné stredisko Korporácie „Sibírske zdravie“ je významné združenie, ktoré sa zaoberá lekárskym a biologickým výskumom, tvorbou ozdravných programov a výrobou nových biologicky aktívnych preparátov pre realizáciu týchto programov.

Vedecké a inovačné stredisko sídli v „meste vedcov“ v novosibirskom Akademgorodku. Prirodzene je tým daná možnosť rozvíjať plodnú spoluprácu s význačnými vedecko-výskumnými spoločnosťami, ktoré sídlia v tomto svetovo známom „meste vedcov“ a vyvíjať špičkové, progresívne a jedinečné produkty pre zdravie.

Vedecké pracovisko Sibirske zdravie

 

Vedecká sekcia

Úlohou vedeckej sekcie je hľadanie a budovanie spolupráce s význačnými vedecko-výskumnými ústavmi, hľadanie perspektívnych objavov a ich technologického rozpracovania a v neposlednej rade i klinický výskum biologicky aktívnych preparátov (BAD). Hlavným výstupom činnosti vedeckého oddelenia je tvorba vlastných jedinečných receptúr, ktoré sa časom môžu stať novými biologicky aktívnymi produktmi (BAD), distribuovanými Korporaciou „Sibírske zdravie“.

Vízia a činnosť vedeckého a inovačného strediska

Vedecké a inovačné stredisko Korporácie „Sibírske zdravie“ uskutočňuje v podstate misiu podpory ruskej vedy a uvádza do života nádejné práce ruských vedcov. Celý svet rešpektuje možnosti ruskej vedy, avšak vzhľadom k ekonomickým problémom zďaleka nie všetky výsledky práce týchto odborníkov sú spotrebiteľom dostupné. Pritom veľa z nich sú skutočne jedinečné. A práve Vedecké a inovačné stredisko Korporácie „Sibírske zdravie“ udržuje úzku spoluprácu s najvýznačnejšími vedecko-výrobnými národnými firmami, ktoré sa zaoberajú vývojom a výrobou jedinečných biologicky aktívnych preparátov a spolupracuje pri ich praktickom uplatnení.

Je nutné zdôrazniť, že Vedecké a inovačné stredisko Korporácie „Sibírske zdravie“ je absolútne samostatná vedecko-výrobná organizácia, ktorá disponuje vlastnou vedeckou kapacitou, výskumnými laboratóriami a najmodernejšou výrobnou technikou. Toto všetko umožňuje vytvoriť jedinečné a konkurencieschopné biologicky aktívne preparáty, ktoré nachádzajú svojho užívateľa.

Výrobky realizované Vedeckým a inovačným strediskom sa vyznačujú ešte jednou významnou zvláštnosťou: všetky sú vytvorené ako súčasť komplexných programov ozdravenia populácie, v rámci ktorých spolupracujú poprední odborníci a ktoré sú testované v najvýznamnejších vedecko-výzkumných ústavoch Ruska.

 Základné úlohy a smery činnosti vedeckého a inovačného strediska

Hľadanie a nachádzanie perspektívnych technológii a biologicky aktívnych látok, ktorých výskumu sa venujú národné vedecké pracoviská.

Rozsiahly klinický výskum liečebne preventívnych účinkov nových biologicky aktívnych látok a preparátov.

Vývoj a tvorba ozdravných programov.

Vývoj a výroba nových biologicky aktívnych preparátov.

Medializacia: príprava tlačových materiálov, programového zabezpečenia a vedenie seminárov o otázkach ozdravenia a komplexného využitia biologicky aktívnych preparátov.

Záznamy neboli nájdené...